Virtualni 4.b


  • Materijali učitelja

    Učiteljica Dijana Rota koristiti će svoje nastavne materijale za održavanje virtualne nastave iz Njemačkog jezika. Učenici 4. razreda će nastavne materiale dobiti preko svojih učiteljica. Broj posjeta: 30

  • Materijali učitelja

    Učiteljica Lucija Pleše koristiti će svoje nastavne materijale za održavanje virtualne nastave iz Glazbene kulture. Učenici 4. razreda će nastavne materiale dobiti preko svojih učiteljica i koristiti ih u kombinaciji s nastavom koja se provodi na HRT-u. Učenici od 5. […]

  • Materijali učitelja

    Vjeroučiteljica Janja Škraba-Stanešić će koristiti svoje nastavne materijale za održavanje virtualne nastave iz Katoličkog vjeronauka. Materijali se nalaze na aplikaciji Teams. Broj posjeta: 20


Raspored zvona