Dokumenti

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

IZVJEŠĆA

KODEKS

KURIKULUM ŠKOLE

OBRASCI

ODLUKE

POSLOVNICI

PRAVILNICI

PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA ŠKOLSKIH USTANOVA U PODUZIMANJU MJERA ZAŠTITE PRAVA UČENIKA TE PRIJAVE SVAKOG KRŠENJA TIH PRAVA NADLEŽNIM TIJELIMA

PROTOKOLI I PROCEDURE

UGOVORI

PLAN NABAVE

Broj posjeta: 147

Raspored zvona