Croatian KA1 projects materials

Ovo je projekt u sklopu kojeg će se međusobno razmjenjivati iskustva i materijali putem Twinspacea dotičnog projekta vezano uz strukturirane tečajeve i promatranje tuđeg rada (job shadowing) u sklopu Erasmus KA1 projekata na kojima sudjeluju članovi ovog eTwinning projekta. Tako će se razmjenjivati primjeri dobre prakse- rezultati tih mobilnosti u pojedinim školama, a kolege će jedni drugima preporučivati tečajeve zbog sadržaja i kvalitete organizacije. Također će u ove projekte uključiti i kolege koji do sada nisu koristili eTwinning niti sudjelovali na mobilnostima s ciljem poticanja većeg angažmana većeg broja ljudi unutar istih ustanova na sudjelovanje u aktivnostima Erasmus i eTwinning.Dobrodošli prvašići!

Raspored zvona