INA GALOVIĆ SVEZNADAR

Zadovoljavanje posebnih odgojno-obrazovnih potreba potencijalno darovite djece i obogaćivanje redovnog školskog programa. Poticanje socio-emocionalnog sazrijevanja učenika i unaprjeđenje školskih kompetencija.
Namjena
Omogućiti potencijalno darovitoj djeci bavljenje posebnim područjima od interesa kroz rad u malim grupama te putem inovativnih nastavnih metoda. Poticati divergentno mišljenje i inovativnost u rješavanju problema te bavljenju radnim zadatcima i izazovima. Razvijati sklonost samoreguliranom učenju te poticati pozitivne obrasce vezano uz pozitivne ciljne orijentacije u učenju, tj. razvijati sklonost bavljenju izazovnim zadatkom, a ne fokus na ishode .
NositeljiDobrodošli prvašići!

Raspored zvona