Rad škole

Organizacija rada

Zbog specifičnosti rada (dvije osnovne škole u jednoj zgradi) obje škole imaju organiziranu nastavu u jednoj smjeni, prijepodnevnoj ili poslijepodnevnoj, naizmjenično tijekom čitave školske godine (u školskoj godini 2018./2019. nastava za učenike naše škole započela je prijepodne).
U prijepodnevnoj smjeni nastava počinje u 8,00, a završava u 13,55 sati, u poslijepodnevnoj smjeni nastava počinje u 14,00 a završava u 19,05 sati. Nastavni sat traje 45 minuta. Šest skupina produženog boravka (1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c) nastavu uvijek imaju ujutro.
Radi organizacije rada suglasni smo sa I.OŠ Dugave da program PB-a bude organiziran na sljedeći način:
• 7.00 do 7,30-jutarnje dežurstvo u holu škole, ispred pozornice
• Od 7,30 učenici se upućuju u matične učionice te prema rasporedu odlazaka u blagovaonicu škole odlaze na doručak svi razredni odjeli 1. i 2. razreda, osim 1.d razreda
• Od 8 do 11.30 sati je organizirana redovna nastava, nakon tog vremena do 12 sati ručak
• Od 12 do 17 sati je organiziran program produženog boravka sukladno Programu javnih potreba u osnovnom obrazovanju (dokument je važeći od prosinca 2017.)
• Program PB uključuje učenje i slobodno vrijeme te pravilnu izmjenu spomenutih segmenata. Radno vrijeme u danu za učenike 1. i 2.razreda završava u 2 termina; odnosno u 15.45, što se poklapa sa voznim redom autobusa koji prevozi djecu iz Buzina i Jakuševca te u 16.30, nakon čega započinje organizirano jutarnje dežurstvo ukoliko roditelj nije u mogućnosti doći po dijete ranije.
• Dežurstvo je organizirano od 16.30 do 17 sati, a nakon toga se učenici upućuju u knjižnicu škole ili na portu (u dogovoru sa roditeljima) Za učenike katolike organizirana je izborna nastava vjeronauka u sklopu redovite nastave. Ukoliko raspored sati dopušta, izborna nastava rkt. Vjeronauka je u prvom ili zadnjem nastavnom satu unutar postojećeg rasporeda sati. Također je organiziran vjeronauk za učenike islamske vjeroispovijesti (kombinirani razred i mješovita skupina zajedno sa I. OŠ Dugave); jedna skupina- koja broji 2 učenika naše škole i nekoliko učenika iz druge škole. Islamski vjeronauk vodi vanjski suradnik Haris ef. Opardija. Nastava je organizirana srijedom u trajanju od 2 školska sata (od 12.15 do 13.55 sati).

Dežurstvo učitelja

U školi je organizirano dežurstvo učitelja, u skladu s godišnjim zaduženjima. Šest je učitelja dežurno svaki dan. Glavni dežurni nadzire prizemlje i dolazi na dežurstvo 30 minuta prije početka nastave (hol škole tada napušta učiteljica koja je u jutarnjem dežurstvu; tada odlazi u anex škole sa djecom koja su pristigla). Ostali dežuraju na I. i II. katu (tzv. „mala“ dežurstva; 1.kat dvoje, 1 učiteljica RN i 1 učitelj PN; 2.kat također dvoje učitelja ili stručnih suradnika ).U blagovaonici dežuraju dva učitelja i/ili stručna suradnika (dvaput mjesečno svaki učitelj i/ili stručni suradnik) radi nadzora nad učenicima za vrijeme objeda i poticanja učenika na pravilnu prehranu. U “aneksu” zgrade također je organizirano dežurstvo učitelja od 7,30 sati radi prihvata djece u produženi boravak. Do početka jutarnje nastave učenici moraju u produženom boravku doručkovati. Za učenike produženog boravka dežurstvo je organizirano od 7,00 do 7,30 sati u holu škole te od 16,30 do 17,00 sati u anexu škole (učionica u prizemlju). Na porti dežuraju spremačice prema dogovorenom rasporedu.

Vanjsko vrednovanje

Tim za kvalitetu čine: ravnateljica, stručni tim škole, Mihaela Pleše, dipl.učiteljica , Ines Polanšćak, dipl.učiteljica; Sanja Minarik, dipl.učiteljica, Dubravka Despoja, prof.; Željka Tomašec, dipl.učiteljica, Melita Povalec, prof.; Janja Š.Stanešić, vjeroučiteljica, predsjednik Vijeća roditelja; Ivanka Marković i Ljubica Poljak (iz redova tehničkog osoblja), predsjednik Vijeća učenika.
Strategija unaprjeđenja kvalitete Osnovne škole F.Galovića je dokument kojemu je namjera unapređenje kvalitete obrazovnog sustava i što uspješniji rad škole.
U sljedećim će godinama škola nastojati zadržati mjesto među najuspješnijim i najkvalitetnijim školama u Hrvatskoj s tendencijom daljnjeg napredovanja i usavršavanja. Poboljšanje obuhvaća zaposlenje kvalitetnog, stručnog kadra te opremljenost škole, poboljšanje materijalno-tehničkih uvjeta.
Samovrednovanje i školski razvojni plan, strategija razvoja škole
Na kraju nastavne i školske godine proveli smo anketiranje učenika koji su predstavnici u Vijeću učenika, kao i roditelja koji su predstavnici u Vijeću roditelja. Istoimenu SWOT analizu pedagoginja škole provodila je u sklopu individualnih pojedinačnih razgovora sa svim djelatnicima škole.

Dobrodošli prvašići!

Raspored zvona