Školski odbor

Članovi Školskog odbora Osnovne škole Frana Galovića su:
1. Ksenija Balaž, predstavnik Učiteljskog vijeća, predsjednica Školskog odbora
2. Suzana Krznarić- predstavnik Učiteljskog vijeća
3. Ljubica Poljak- predstavnik Zbora radnika
4. Tihomir Šašić- predstavnik Vijeća roditelja
5. Mila Petričević- predstavnik Osnivača
6. Ozren Rački- predstavnik Osnivača
7. Antonio Šandrk- predstavnik Osnivača

Priloženi dokumenti:

Broj posjeta: 103

Raspored zvona