Kontakti

Adresa:Osnovna škola Frana Galovića
Školski prilaz 7
10010 Zagreb
Telefon:01 6671 733
Ravnateljica: Maja Lisska01 6624 732
Ivana Toth, tajnica škole01 6671  733
Mara Stojanac, pedagoginja01  6671  733
Stela Jerković, logopedinja01  6671  733
Neva Ćapin, psihologinja(zamjena : Aleksandra Vukelić)01  6671 733
Daria Pestić, knjižničarka01 6604  431
Barbara Brkan, računovođa01  6625  151
Telefaks:01 6670 174
E-mail:os.zagreb.096@gmail.com
ured@os-fgalovica-zg.skole.hr
os.fgalovica.zg@gmail.com

Raspored zvona