Kontakti

Adresa:Osnovna škola Frana Galovića
Školski prilaz 7
10010 Zagreb
Telefon:01 6671 733
Ravnateljica: Maja Lisska01 6624 732
Ivana Toth, tajnica škole01 6671  733
Mara Stojanac, pedagoginja01  6671  733
Stela Jerković (zamjena Sara Kovačević), logopedinja01  6671  733
Aleksandra Vukelić, psihologinja01  6671 733
Daria Pestić, knjižničarka01 6604  431
Barbara Brkan, računovođa01  6625  151
Telefaks:01 6670 174
E-mail:ured@os-fgalovica-zg.skole.hr
os.zagreb.096@gmail.com
os.fgalovica.zg@gmail.com – stručna služba

Dobrodošli prvašići!

Raspored zvona