O školi

Moto škole:

SVAKI UČENIK NE MORA BITI ODLIČAN ĐAK ALI MOŽE POSTATI ODLIČAN ČOVJEK

Vizija škole

Vizija je sretno dijete koje raste u sigurnom i poticajnom okruženju za razvoj svojih mogućnosti.

Misija škole


Odgojem i kvalitetnim obrazovanjem osposobljavati učenike za samostalan i odgovoran život te poštivanje osnovnih ljudskih vrijednosti, suradnju, zajedništvo i toleranciju.

Cilj

Stjecanje trajnog i primjenjivog znanja i osposobljavanje učenika za cjeloživotno učenje i osobni razvoj.

Strategija

Osmišljavanje, odabir i primjena nastavnih načela, metoda i djelatnosti koje će kod svakog učenika rezultirati razvojno i poticajno na svim područjima njegove osobnosti.

Prepoznatljivost škole

Škola je prepoznatljiva po radu s darovitim učenicima ali i po uvažavanju različitih potreba učenika. 

učenicima s teškoćama radi defektolog – logoped i asistent u nastavi. Za rad s darovitim učenicima educirali smo učitelje na razini Učiteljskog vijeća i seminarima izvan škole, a surađujemo i sa Jasnom Cvetković-Lay, specijalisticom za darovite. Učiteljice Zrinka Kelečić, Ines Polanšćak, Sanja Minarik i školska psihologinja Aleksandra Vukelić rade s darovitim učenicima 2-4. razreda, a u terensku nastavu uključuje i učenike V. do VIII. razreda.

Učenje stranih jezika od rane školske dobi je višegodišnja tradicija. Od IV. razreda učenici uče drugi strani jezik (njemački) kao izborni. 

Od 1992.g. u školi je sjedište povjerenstva za stručne ispite učitelja razredne nastave. Škola je  metodički praktikum za geografiju (od 1993.), matematiku i tjelesno-zdravstvenu kulturu (od 1994.).Surađujemo s Britanskim Savjetom u  prijemu skupina učitelja i ravnatelja iz Velike Britanije (razmjena iskustava o radu s darovitima i rano učenje stranih jezika). 

Da bi mogli zadovoljiti visoke kriterije u obrazovnom i odgojnom radu okrenuti smo trajnom stručnom usavršavanju i zapošljavanju najkvalitetnijih djelatnika. Uz redovito stručno usavršavanje u organizaciji AZOO i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa učitelji završavaju i više stupnjeva edukacije “Korak po korak“, „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“, CAP projekt – sprječavanje napada nad djecom, TEEN CAP – sprečavanje napada na adolescente, Medijacija – mirno rješavanje sukoba i stjecanje ECDL diplome.

Dobrodošli prvašići!

Raspored zvona