Stručne suradnice

Kontakt: os.fgalovica.zg@gmail.com

Pedagoginja – Mara Sesar

Rad pedagoga u školi možemo podijeliti na više područja: planiranje i programiranje, rad s učenicima, rad s učiteljima te rad s roditeljima. Planiranje i programiranje uključuje planiranje vlastita stručnog usavršavanja i stručnog usavršavanja učitelja, sudjelovanje u izradbi godišnjeg plana i programa škole te planiranje rada i sudjelovanje u radu učiteljskog vijeća. U ovim djelatnostima pedagog surađuje s ravnateljem škole i ostalim stručnim suradnicima.

Psihologinja – Aleksandra Vukelić

Školski psiholozi specijalizirani su za unapređenje postupaka odgoja i obrazovanja. Oni intervjuiraju i testiraju učenike te nastoje procijeniti njihove psihološke probleme i izvore poteškoća u učenju. U suradnji s roditeljima i nastavnicima planiraju načine pomoći pojedinim učenicima. Bave se i unapređivanjem metoda poučavanja i ocjenjivanja, ispitivanjem psihološke atmosfere u razredima, profesionalnim informiranjem i savjetovanjem učenika.

Logopedinja – Stela Jerković

Logoped je stručnjak koji se bavi prevencijom, dijagnosticiranjem, terapijom i znanstvenim istraživanjem poremećaja govora, glasa, govornog i pisanog jezika u djece.

Knjižničarka – Daria Pestić

Knjižničari razvijaju, organiziraju i održavaju zbirke zabilježenog i objavljenog materijala i daju ih na korištenje. Oni su informacijski stručnjaci, sudjeluju u organizaciji i posredovanju znanja. Dvije su osnovne vrste poslova knjižničara – poslovi s korisnicima i stvaranje uvjeta za rad s korisnicima.

Dobrodošli prvašići!

Raspored zvona