Posebni razredni odjel

Provođenje posebnog nastavnog programa, sukladno utvrđenom primjerenom programu školovanja, provodi se u razrednom odjelu s posebnim programom, u redovitoj osnovnoj školi najbližoj mjestu stanovanja učenika ili u najbližoj posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi. Uvjeti za ustroj razrednog odjela posebnog programa su broj učenika s utvrđenim primjerenim programom školovanja, osigurana primjerena nastavna sredstva i pomagala i osigurani učitelji i stručni suradnici odgovarajuće stručne spreme za rad s tim učenicima.

Vrstu teškoća, primjeren program školovanja i primjeren oblik pomoći za pojedinog učenika utvrđuje stručno povjerenstvo škole koje utvrđuje psihofizičko stanje djeteta.Raspored zvona