Upisi u prvi razred

SLUŽBENI UPISI U 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Upisi u 1. razred OŠ održat će se 13., 14., i 15.6.2019. na temelju članka 17.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i članka 5. stavka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika, te sastavu stručnih
povjerenstava (Narodne novine, 67/14).

Molimo roditelje da se odazovu prema terminima koje su dobili na testiranju te, ukoliko je potrebno, donesu odgovarajuću dokumentaciju koja još nedostaje. 

Srdačan pozdrav,
stručni tim škole

Upisno područje

Obavijest o upisu u 1. razred OŠ u šk.god. 2019./2020.

Poštovani roditelji/skrbnici,

Roditelj ili skrbnik obvezan je  prijaviti dijete nadležnoj liječnici školske medicine, dr. Tatjani Gadže Okić, dr. med., spec. školske medicine, Dugave – Kauzlarićev prilaz 7, tel. 01/ 6414 – 020 (neparni datumi: 18.30-20.00 sati; parni:12.30-14.00 sati) kako bi dobio upute i točno vrijeme pregleda.
PRIJE UPISA U 1. RAZRED OŠ obavezno je i utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta kojeg provode stručne suradnice škole (pedagoginja, logopedinja i psihologinja)
Vrijeme testiranja za Vaše dijete možete dogovoriti na br.telefona: 01/6671-733 (na centrali birajte broj stručne službe) u periodu od 4.-8.3.2019.  OD 12.00 DO 14.00 SATI. Molimo Vas ovim putem da se pridržavate zadanih rokova i termina.

Od obavezne dokumentacije prilikom testiranja u osnovnoj školi potrebno je dostaviti:
1) Potvrdu o prebivalištu/ boravištu koju izdaje MUP RH (novijeg datuma, ne starije od 6 mjeseci)
2) Rodni list, Uvjerenje o JMBG-u; odnosno dokumente iz kojeg se može iščitati JMBG i OIB
3) Rješenje Gradskog ureda kojim se odobrava prijevremeni upis
4) Medicinsku dokumentaciju (ukoliko posjedujete) temeljem koje se odgađa upis u 1.razred
5) Potvrdu o evidenciji radnog staža HZMO-e u slučaju potrebe za produženim boravkom

Stručno povjerenstvo za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika OŠ F.Galovića

Raspored zvona