O knjižnici

Školska knjižnica se nalazi u prizemlju škole, iza pozornice s lijeve strane. Knjižničnom građom se ravnopravno mogu koristiti učenici OŠ Frana Galovića, kao i učenici I. OŠ Dugave.

SMJEŠTAJ KNJIŽNICE: prizemlje

Površina:  98 m2

Broj čitateljskih mjesta: 24

Broj računala u školskoj knjižnici: 2

Knjižni fond

Učenički fond: 4220 svezaka

Nastavnički fond: 750 svezaka

Časopisi: Smib,  Modra lasta, Moj planet, Prvi izbor, Radost, Olimp, Jezik, Una terra, Hrvatske šume,  Strani jezik

Stripovi:  Alan Ford, Borovnica, Garfild, Gaturo

AV-građa: 85 (DVD-a, kazeta, CD-a)

Pravila posudbe knjiga:             

1. Knjige se posuđuju na 15 dana.

2. Nakon 15 dana knjiga se mora vratiti ili se može produžiti na još 15 dana. Knjiga se može produžiti samo jednom.

3. Može se posuditi najviše dvije knjige u isto vrijeme.

4. Knjigu se ne može posuditi ako učenik ima knjigu s kojom kasni.

5. Po knjiga ma se ne smije pisati, podcrtavati ili šarati.

6. Izgubljene ili uništene knjige moraju se nadoknaditi kupnjom istog naslova.

Pravila ponašanja u knjižnici

1. Knjige se moraju vratiti u knjižnicu na vrijeme.

2. Knjige se moraju čuvati.

3. Oštećena građa se mora nadoknaditi.

4. U knjižnici se ne smije ometati rad drugih.

6. U knjižnici nije dozvoljeno trčati, skakati i galamiti.

5. U knjižnicu se ne smije unositi hrana.

7. Učenici moraju svoje radno mjesto održavati urednim te ga ostavit urednim prilikom odlaska iz knjižnice.

8. Učenici se moraju pristojno ponašati u knjižnici.

9. Računala se mora koristiti odgovorno i u pravednom dogovoru s drugim učenicima.

10. U knjižnici nije dozvoljeno fotografiranje ili snimanje, osim tokom organiziranih događanja škole.

Što se sve u knjižnici radi?

– edukacija korisnika, timska nastava, istraživačke grupe, radionice, pisanje referata, čitanje časopisa, knjiga

  – književni susreti, predstavljanje knjiga, tematske izložbe,

  – slobodno vrijeme, obilježavanje značajnih datuma, izrada plakata, kvizovi, sat lektire,

  – obrada tema po izboru (korelacija – odabiranje sadržaja, pogodnih predmeta, potrebnih medija)

  – grupa Mali knjižničari

Kako ćeš pronaći knjigu koju želiš?

Čitajući istaknute oznake na policama koje će ti pomoći u snalaženju.

 M – Književnost za najmlađe (1. i 2. razred)

 N – Narodna književnost

 D – Dječja književnost (3. – 6. razreda)

 O – Književnost za mladež (7. i 8. razred)

  I – Igrokazi

 Referentna zbirka : Enciklopedije, Leksikoni, Atlasi, Rječnici, Priručnici – ne posuđuju se izvan prostora knjižnice.

Zadaci školske knjižnice:

 Djelatnost školske knjižnice sastavni je dio odgojno –obrazovnog i knjižničnog sustava, te je izravno uključena u nastavni proces i učenje.

Ona je, kao izvor informacija i znanja, prije svega namijenjena učenicima i učiteljima za potrebe redovne nastave, ali je i potpora svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima škole, mjesto okupljanja i provođenja slobodnog vremena.

Školska knjižnica ima cilj da osposobi učenike za cjeloživotno učenje, da postanu informacijski pismene osobe tj. one osobe koje će naučiti kako učiti, kako naći informacije koje su joj potrebne i kako ih obraditi da i drugi mogu učiti iz njih.

Danas je svaki pojedinac, pa i naš učenik, izložen informacijskom obilju. No, informacije do nas dopiru nefiltrirane, potičući pitanja o njihovoj autentičnosti, valjanosti i pouzdanosti.

Od učenika se više ne očekuje postojano pamćenje mnoštva rascjepkanih činjenica već sposobnost neprestanog učenja te osposobljenost za kvalitetno upravljanje vlastitim procesom učenja.

Učenike moramo osposobiti da koristeći se tehnologijama dođu do potrebnih informacija, da u toj bujici informacija znaju raspoznati koja im je potrebna i kako je koristiti.

 Godišnjim planom i programom rada određeni su zadaci školske knjižnice koji se kontinuirano, tijekom cijelog školovanja u osnovnoj školi, ispunjavaju u razrednoj i predmetnoj nastavi.

Svi planirani programski sadržaji za osposobljavanje učenika-korisnika školske knjižnice ostvaruju se u skladu sa ciljevima za određene dobne skupine.

Dokazano je da suradnja knjižničara i učitelja utječe na postizanje više razine pismenosti, čitanja, učenja, rješavanja problema i svladavanja informacijskih i komunikacijskih vještina.

 Naša školska knjižnica je mjesto partnerskog odnosa učenika i učitelja. To je prostor u koji učenici dolaze organizirano i po slobodnom izboru, skupno i pojedinačno, te tu razvijaju samostalnost, samopouzdanje i pozitivne slike o sebi.

Dobrodošli prvašići!

Raspored zvona