Djelatnici

RAVNATELJICAMaja Lisska
TAJNICAIvana Toth
STRUČNI SURADNICI
PedagoginjaMara Sesar
PsihologinjaAleksandra Vukelić
Logopedinja Stela Jerković
Knjižničarka Daria Pestić
TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
Računovodstvo Barbara Brkan
Domar Tomislav Jurjević
KuhariceLjubica Poljak, Adrijana Tucman,  Ljerka Cerovski
Spremačice Ana Bokan, Željka Carek,  Dragica Ćosić (Dragica Miličević), Silva Filipović (Sanja Vrdoljak), Fatima Grgić, Suzana Vinković, Davorka Župančić
RAZREDNA NASTAVA
1. razredi Danijela Gracin, Marija Jarić, Suzana Krznarić, Ines Polanšćak
2. razrediMarija Krpan, Jasna Levanić Rogić, Tatjana Orešković
3. razredi Tanja Markešić, Mihaela Pleše, Lidija Vranić
4. razredi Zrinka Kelečić, Sanja Minarik, Jelena Solak Vodopija, Željka Tomašec
Produženi boravakDijana Bebek, , Mihaela Briševac, Vedrana Glučina Lončar (Ana Ćirić) , Martina Lončarić , Anita Mustapić
Posebni razredni odjeli Andrea Damjanić Firšt (Patricija Vranješ), Patricia Franolić
PREDMETNA NASTAVA
Hrvatski jezikKsenija Balaž, Marija Reis (Petra Miloš), Ivana Majić, Ana Vukušić Mahin
Engleski jezikMaja Jeleković, Jasna Pancer, Tena Ponoš, Nikolina Šojat
Njemački jezikMagdalena Pleše , Dijana Rota, Martina Rukavina
Matematika Dubravka Despoja, Ivana Gugić, Danijela Kućan , Vanja Tamajo (Miroslav Maglov), Filip Tušek
FizikaDubravka Despoja, Ivana Gugić
PrirodaPetra Ivanišević, Silvija Lukšić
Biologija Petra Ivanišević, Lidija Ribić
KemijaDaria Stejskal, Silvija Lukšić, Lidija Ribić
GeografijaPredrag Kralj, Ivana Labaš, Dijana Zajec (Josip Katić)
PovijestMirko Mojzeš, Dijana Zajec (Josip Katić)
Glazbena kulturaLucija Pleše
Likovna kulturaMirta Savani Profeta
Tehnička kulturaIvan Filipović
Informatika Darko Martinko, Narcisa Cigić, Ivan Filipović, Dušica Mlađan
Tjelesna i zdravstven kulturaKristina Borovec, Boris Stamenić
Katolički vjeronaukKatarina Dragičević (Antea Anđić), Tomislav Šerkinić, Janja Škraba Stanešić
VANJSKI SURADNIK
Islamski vjeronaukHaris Opardija

Stručno usavršavanje djelatnika

Planirani su individualni i kolektivni oblici stručnog usavršavanja.

Permanentno stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika vrši se u sljedećim oblicima: individualno stručno usavršavanje, stručno usavršavanje putem aktiva u školi i kolektivni oblici stručnog usavršavanja koji će se odvijat kroz rad u školi (u organizaciji stručne službe škole i ravnateljice) i izvan škole (na razini Novog Zagreba, Grada Zagreba i Države).

Dobrodošli prvašići!

Raspored zvona