Djelatnici

RAVNATELJICAMaja Lisska
TAJNICAIvana Toth
STRUČNI SURADNICI
PedagoginjaMara Stojanac
PsihologinjaAleksandra Vukelić
Logopedinja Stela Jerković (Sara Kovačević)
Knjižničarka Daria Pestić
TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
Računovodstvo Barbara Brkan
Domar Tomislav Jurjević
KuhariceLjubica Poljak, Adrijana Tucman,  Ljerka Cerovski
Spremačice Ana Bokan, Željka Carek,  Dragica Ćosić, Silva Filipović, Fatima Grgić, Suzana Vinković, Davorka Župančić
RAZREDNA NASTAVA
1. razrediMarija Krpan, Jasna Levanić Rogić, Tatjana Orešković
2. razredi Tanja Markešić, Narcisa Cigić, Lidija Vranić
3. razrediZrinka Kelečić, Sanja Minarik, Jelena Solak Vodopija, Željka Tomašec
4. razredi Danijela Gracin, Marija Jarić, Suzana Krznarić, Ines Polanšćak
Produženi boravakDijana Bebek, Matea Benić (Antonija Volf Kulić), Mihaela Briševac, Vedrana Glučina Lončar, Martina Lončarić , Anita Mustapić
Posebni razredni odjel Andrea Damjanić Firšt
PREDMETNA NASTAVA
Hrvatski jezikKsenija Balaž, Marija Reis, Ivana Majić, Ana Vukušić Mahin
Engleski jezikMaja Jeleković, Jasna Pancer, Tena Ponoš, Nikolina Šojat
Njemački jezik Matija Hlebar, Magdalena Pleše, Dijana Rota, Martina Rukavina
Matematika Dubravka Despoja, Ivana Gugić, Danijela Kućan , Vanja Tamajo, Ante Sikirić
FizikaDubravka Despoja, Ivana Gugić
PrirodaPetra Ivanišević, Daria Stejskal, Melita Povalec, 
BiologijaPetra Ivanišević, Daria Stejskal, Melita Povalec
KemijaPetra Ivanišević, Daria Stejskal
GeografijaPredrag Kralj, Ivana Labaš, Mirko Mojzeš
PovijestMirko Mojzeš, Dijana Zajec
Glazbena kulturaLucija Pleše
Likovna kulturaMirta Savani Profeta
Tehnička kulturaIvana Tomašević
Informatika Darko Martinko, Ivana Tomašević
Tjelesna i zdravstven kulturaKristina Borovec, Boris Stamenić
Katolički vjeronaukKatarina Dragičević, Tomislav Šerkenić, Janja Škraba Stanešić
VANJSKI SURADNIK
Islamski vjeronaukHaris Opardija

Stručno usavršavanje djelatnika

Planirani su individualni i kolektivni oblici stručnog usavršavanja.

Permanentno stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika vrši se u sljedećim oblicima: individualno stručno usavršavanje, stručno usavršavanje putem aktiva u školi i kolektivni oblici stručnog usavršavanja koji će se odvijat kroz rad u školi (u organizaciji stručne službe škole i ravnateljice) i izvan škole (na razini Novog Zagreba, Grada Zagreba i Države).

Broj posjeta: 873

Raspored zvona