Djelatnici

RAVNATELJICAMaja Lisska
TAJNICAIvana Toth
STRUČNI SURADNICI
PedagoginjaMara Stojanac
PsihologinjaNeva Ćapin (Aleksandra Vukelić)
Logopedinja Stela Jerković
Knjižničarka Daria Pestić
TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
Računovodstvo Barbara Brkan
Domar Tomislav Jurjević
KuhariceLjubica Poljak, Adrijana Tucman,  Ljerka Cerovski
Spremačice Ana Bokan, Željka Carek,  Dragica Ćosić, Silva Filipović, Fatima Grgić, Suzana Vinković, Davorka Župančić
RAZREDNA NASTAVA
1. razrediNarcisa Cigić , Tanja Markešić, Lidija Vranić
2. razrediZrinka Kelečić, Sanja Minarik, Jelena Solak Vodopija, Željka Tomašec
3. razrediDanijela Gracin, Marija Jarić, Suzana Krznarić, Ines Polanšćak
4. razrediMarija Krpan, Jasna Levanić Rogić, Tatjana Orešković (Dušica Mlađan), Mihaela Pleše
Produženi boravakDijana Bebek, Matea Benić (Antonija Volf Kulić), Mihaela Briševac (Lucija Vičić), Vedrana Glučina Lončar, Anita Mustapić, Martina Panjkret (Ivana Bubalo)
Posebni razredni odjel Andrea Damjanić Firšt
PREDMETNA NASTAVA
Hrvatski jezik Ksenija Balaž, Marija Reis, Ivana Majić, Ana Vukušić Mahin
Engleski jezikMaja Jeleković, Jasna Pancer, Tena Ponoš, Nikolina Šojat
Njemački jezik Matija Hlebar, Magdalena Pleše, Dijana Rota, Martina Rukavina
Matematika Dubravka Despoja, Ivana Gugić, Danijela Kućan (Teuta Bučaj), Vanja Tamajo
FizikaDubravka Despoja, Ivana Gugić
PrirodaPetra Ivanišević, Daria Stejskal, Melita Povalec, 
BiologijaPetra Ivanišević, Daria Stejskal, Melita Povalec
KemijaPetra Ivanišević, Daria Stejskal
GeografijaPredrag Kralj, Ivana Labaš, Mirko Mojzeš
PovijestMirko Mojzeš, Dijana Zajec
Glazbena kultura*
Likovna kulturaMirta Savani Profeta
Tehnička kulturaIvana Tomašević
Informatika Darko Martinko, Ivana Tomašević
Tjelesna i zdravstven kulturaKristina Borovec, Boris Stamenić
Katolički vjeronauk Katarina Dragičević, Tomislav Šerkenić, Janja Škraba Stanešić
VANJSKI SURADNIK
Islamski vjeronaukHaris Opardija

Stručno usavršavanje djelatnika

Planirani su individualni i kolektivni oblici stručnog usavršavanja. Svaki učitelj dužan je voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu
Individualni plan i program permanentnog usavršavanja za školsku godinu 2018/2019. i čuvati obrazac u vlastitom portfoliu.

Permanentno stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika vrši se u slijedećim oblicima: individualno stručno usavršavanje, stručno usavršavanje putem aktiva u školi i kolektivni oblici stručnog usavršavanja koji će se odvijat kroz rad u školi (u organizaciji stručne službe škole i ravnateljice) i izvan škole (na razini Novog Zagreba, Grada Zagreba i Države).

Raspored zvona