VELIKI SKUP PAMTITELJA RIJEČI / RIJEČ DANA

RIJEČ DANA je svakodnevna aktivnost koja dovodi do Skupa pamtitelja riječi tj.Velikog skupa pamtitelja riječi – natjecanja u poznavanju riječi hrvatskog jezika. Riječ dana je 1.razina provedbe projekta. prvi učenik/učenica koja uđe u školsku knjižnicu i želi izvući Riječ dana bira riječ otvarajući Rječnik hrvatskog jezika (nasumce otvori i prstom „izvuče“ riječ). Školski knjižničar riječ upisuje i tako s vremenom (svakodnevnim izvlačenjem) formira popis izvučenih riječi.
Taj popis je baza za listu riječi koju će zainteresirani natjecatelji za Skup pamtitelja riječi učiti.


 • Riječ dana 14.11.

  pedesetìna (pedesètina) ž [mn G pedesetína] pedeseti dio cjeline Rječnik hrvatskoga jezika. Leksikografski zavod Miroslava Krleže; Školska knjiga. Zagreb, 2000. Broj posjeta: 7

 • Riječ dana 13.11.

  meksikanski (ž –a, s -o) prid [G –oga, -og] meksički Rječnik hrvatskoga jezika. Leksikografski zavod Miroslava Krleže; Školska knjiga. Zagreb, 2000. Broj posjeta: 5

 • Riječ dana 11.11.

  arija (tal) ž [G primisli] 1. kaz/glaz a) skladba za glas uz pratnju glazbala: operna ~ b) raz melodija, napjev 2. reg zrak: morska ~ Rječnik hrvatskoga jezika. Leksikografski zavod Miroslava Krleže; Školska knjiga. Zagreb, 2000. Broj posjeta: 3

 • Riječ dana 7.11.

  primisao ž [G primisli] skrivena misao pri razgovoru, dogovoru, sklapanju ugovora, nagodbe, sporazuma koja je suprotna od preuzete obveze, potajni naum:  imati ~sli Rječnik hrvatskoga jezika. Leksikografski zavod Miroslava Krleže; Školska knjiga. Zagreb, 2000. Broj posjeta: 2

 • Riječ dana 4.11.

  Niger m geog 1. rijeka u zapadnoj Africi: donji ~, gornji ~ 2. država u zapadnoj Africi Rječnik hrvatskoga jezika. Leksikografski zavod Miroslava Krleže; Školska knjiga. Zagreb, 2000. Broj posjeta: 1

 • Riječ dana 30.10.

  kvarljiv (ž – a, s –o ) prid [ G – a, odr kvarljiv, G- oga, -og] koji se lako kvari; pokvarljiv Rječnik hrvatskoga jezika. Leksikografski zavod Miroslava Krleže; Školska knjiga. Zagreb, 2000. Broj posjeta: 2

 • Riječ dana 28.10.

  dokumentirati svr/nesvr prel [dokumentiram, pril proš dokumentirav, -ši, pril sad dokumentirajući,  pr rad dokumentirao, pr tr  dokumentiran] navesti, navoditi dokumente, utemeljiti, temeljiti na podacima, potkrijepiti, potkrepljivati dokazima: ~ predavanje, ~ knjigu – dokumentiranje gl im Rječnik hrvatskoga jezika. Leksikografski zavod […]

 • Riječ dana 25.10.

  nizašto pril 1. bez razloga, bez potrebe, uzalud , ni zbog čega: došao sam ~ 2. ni pod koju cijenu; nipošto, nikako: neću ~! 3. za malu neznatnu vrijednost: radio sam ~ Rječnik hrvatskoga jezika. Leksikografski zavod Miroslava Krleže; Školska […]

 • Riječ dana 23.10.

  laringološki (ž – a, s –o ) prid [G- oga, -og] koji se odnosi na laringologiju i laringologe Rječnik hrvatskoga jezika. Leksikografski zavod Miroslava Krleže; Školska knjiga. Zagreb, 2000. Broj posjeta: 2

 • Riječ dana 18.10.

  odahnuti svr neprl [odahnem, pril proš  odahnuv, –ši, pr rad odahnuo] 1. ispustiti zrak iz pluća s olakšanjem nakon tjelesnoga ili duševnoga napora 2. nakratko se odmoriti, predahnuti Rječnik hrvatskoga jezika. Leksikografski zavod Miroslava Krleže; Školska knjiga. Zagreb, 2000. Broj […]


Raspored zvona