ČITAMO MI, U OBITELJI SVI!

Cilj projekta „Čitamo mi, u obitelji svi!“ jest upotrijebiti model poticanja čitanja knjižnične naprtnjače kao sredstvo kako bi se zajedničkim i koordiniranim aktivnostima (a ne samostalnim i pojedinačnim) što većeg broja školskih knjižničara dobila potpora ne samo roditelja, već i medija (dati mu nacionalnu dimenziju) – te na taj način senzibilizirati odgovorne koji odlučuju o financiranju školskih knjižnica za donošenje odluke o namjenskim proračunima školskih knjižnica i stalnim izvorima financiranja – ne samo za lektiru, nego i za sve ostale predmete, a posebice za rekreativno čitanje (čitanje iz užitka), što je u skladu s UNESCO-vim i IFLA-inim smjernicama za školske knjižnice, a kupnju koje građe se godinama osporava velikom broju školskih knjižničara u Hrvatskoj.
Namjena
Razvoj tehnike čitanja i važnosti čitanja. Roditeljima ukazati da je najučinkovitiji način savladavanja tehnike čitanja – zajedničko čitanje. Promocija knjižnice kao multimedijalnog i informacijskog središta škole gdje se ne posuđuju samo lektire.
Nositelji
Na razini države: voditeljica i glavna koordinatorica projekta Dejana Kurtović, su-koordinatori projekta Vlatka Tokić, Viktorija Tomšić i Josip Rihtarić.
Na razini škole: školska knjižničarka Daria Pestić, učiteljice trećih i četvrtih razreda: Jasna Levantić Rogić (3.a), Dušica Mlađan (3.b), Marija Krpan (3.c), Mihaela Pleše (3.d), Lidija Vranić (4.a), Dijana Bebek (4.b), Marija Jarić (4.c) i Tanja Markešić (4.d) te učenici trećih i četvrtih razreda i njihovi roditelji.
Način realizacije
1. Prijava, 2. Usvajanje projekta od strane ministarstva i škole, 3. Odabir knjiga – 7 skupina: Zbirke priča za djecu, Stripovi i grafički romani, Knjige za odrasle, Slikovnice, Popularno-znanstvene knjige, Knjige za slobodno vrijeme, 4.Upoznavanje roditelja s projektom, 5. Dostava materija za projekt, 6. Provedba projekta: Po jedan učenik iz trećih i četvrtih razreda svaki petak ponese u svoju obitelj naprtnjaču s knjigama, Cijela obitelj čita do srijede, Učenik u razredu prepričava doživljaje u svojo obitelji, 7. Odabir najljepših dojmova i završno izvješće i nagrade: Školski knjižničar s učiteljima bira tri najljepša dojma iz svake naprtnjače i šalje glavnom voditelju, Školski knjižničar sastavlja završno izvješće, Komisija bira najljepše dojmove iz cijele Hrvatske i nagrađuje školske knjižničare, nastavnike, učenike i njihove roditelje, Tiskanje zajedničke publikacije


  • 2018/2019

    U projekt su uključeni treći i četvrti razredi škole. Sudjelovanju u projektu nije obavezna pa se tako nisu uključili svi učenici. Svaki razred je dobio naprtnjaču s drugačijim kompletom knjiga: Više informacija o projektu možete naći ovdje:www.knjiznicari.hr/ruksak ili www.facebook.com/cmuos Broj […]


Raspored zvona