ŠKOLSKA GODINA 2013/2014.

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2013./2014.

28. ožujka 2013.Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2013./2014. ponovo je predložena mogućnost fleksibilnog početka nastave i to 2. ili 9. rujna 2013. godine, odnosno trajanje zimskog odmora učenika 2 ili 3 tjedna.

DOKUMENTI

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2013./2014. (490 KB)Kalendar rada (227 KB)PREUZETO SA: WWW.MZOS.HR

Dobrodošli prvašići!

Raspored zvona