OBAVIJEST RODITELJIMA

Temeljem obavijesti koja je stigla na e- mail škole, molimo roditelje i učenike /ice škole za pomoć u prikupljanju udžbenika.

R E P U B L I K A H R V A T S K A

GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

KLASA : 602-02/2013-001/557

URBROJ : 251-10-11-13-4

Zagreb, 27. kolovoza 2013.

Predmet: Akcija prikupljanja udžbenika učenica i učenika Grada Zagreba, za učenice i učenike Republike Hrvatske

Poštovane, poštovani,

donošenjem Zaključka o prihvaćanju inicijative za nabavu besplatnih školskih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Gradu Zagrebu za školsku godinu 2013./2014., donesenog na 2. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, 4. srpnja 2013. godine, prihvaćena je inicijativa gradonačelnika Grada Zagreba, gospodina Milana Bandića za nabavu besplatnih školskih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Gradu Zagrebu, za školsku godinu 2013./2014., distribucija kojih je u tijeku.
Lijepo molimo ravnateljice i ravnatelje svih osnovnih škola Grada Zagreba da roditelje svojih učenica i učenika pozovu već u ponedjeljak, 2. rujna 2013. godine da se uključe u Akciju prikupljanja udžbenika učenica i učenika Grada Zagreba za učenice i učenike Republike Hrvatske, koju ovaj Ured provodi u suradnji s Hrvatskim Caritasom, 10 000 Zagreb, Ksaverska cesta 12 a, te da udžbenike svoje djece donesu u Muzej suvremene umjetnosti, 10 000 Zagreb, Avenija Dubrovnik 17 već danas, a najkasnije do srijede, 4. rujna 2013. godine, kako bi tijekom prvog tjedna nastavne godine 2013./2014. bili dostavljeni djeci diljem Hrvatske.

S poštovanjem,

PROČELNIK Ivica Lovrić, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Zagreb

Dobrodošli prvašići!

Raspored zvona