OBAVIJEST RODITELJIMA/SKRBNICIMA O ODRŽAVANJU RAZREDNOG / PREDMETNOG ISPITA

Sukladno članku 77. , st.1., 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12,126/12 , 94/13,152/14) , čl.112., 113., 114., 115. Statuta OŠ Frana Galovića (Klasa:602-02/15-02/2, urbroj:251-01-05-15-47 od 16.07.2015. godine), Godišnjem planu i programu rada škole u šk.god.2015/16. te Odluci Učiteljskog vijeća od 29. lipnja 2016., obavještavamo roditelje/skrbnike i učenike/ice koji su upućeni na razredni / predmetni ispit, da se istoimeni održava u vremenskom razdoblju od 24. – 29. kolovoza 2016. godine, o čemu su roditelji/skrbnici obaviješteni usmenim i pisanim putem.

Blaženka Jurić Mrša, ravnateljica

Dobrodošli prvašići!

Raspored zvona