Javna nabava

Temeljem članka 11., stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 85/15) objavljujemo nacrt PRAVILNIKA O POSTUPKU NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA JEDNOSTAVNE NABAVE Osnovne škole Frana Galovića te Vas pozivamo u svrhu ispunjenja zakonske obveze da dostavite svoje prijedloge i mišljenja za gore naveden nacrt propisa.
Iste možete dostaviti na e-mail adresu škole os.zagreb.096@gmail.com.

Cilj donošenja općeg akta je učinkovita nabava, ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava te ostvarenje načela transparentnosti.

Raspored zvona