KIDAMO – Erasmus+ KA1 – Innovative Approaches to Teaching u Pragu, Češka

Učiteljica matematike, Teuta Bučaj, je u sklopu Erasmus+ K1 projekta sudjelovala na tečaju Innovative Approaches to Teaching održanom u Pragu u Češkoj u razdoblju od 19. kolovoza do 23. kolovoza 2019. Tečaj je organizirao ITC – institut za podučavanje nastavnika oformljen od strane češkog Ministarstva obrazovanja, a prvenstveno je namijenjen nastavnicima koji žele poboljšati kvalitetu izvođenja nastave primjenjujući suvremene metode poučavanje usmjerene na razvoj vještina potrebnih za 21. stoljeće. Vještine za koje se smatra da će biti prijeko potrebne u budućnosti su: pisana i usmena komunikacija, informatička, medijska i financijska pismenost,kritičko i kreativno mišljenje, suradničke i organizacijske sposobnosti, sposobnost rješavanja problema te društvena odgovornost. Budući da nastavnici imaju ključnu ulogu u njihovu razvoju, sudionici tečaja su na konkretnim primjerima, stavljajući se u ulogu učenika, upoznati s tim kako nastavni proces usmjeriti na razvoj istih, a da pri tom nastavnik ne gubi na svojoj autentičnosti. Kroz izradu digitalnih sadržaja, sudionici tečaja su upoznati s različitim digitalnim alatima i njihovom pristupačnošću u obradi različitog gradiva te načinima provođenja igrifikacije i istraživačkog učenja. Također su upoznati s različitim načinima vrednovanja (sumativno, formativno, vršnjačko i metakognicija) te kako ih efikasnije provoditi uz upotrebu digitalnih alata.

Zahvaljujući ovom, ali i ostalim tečajevima u sklopu Erasmus+ projekta, nastavnici se kroz razmjenu iskustava i primjera dobre prakse osnažuju za daljnji rad. Isto tako stvaraju se prilike za upoznavanje novih kultura i ostvarivanje novih kontakata koji mogu dovesti do neke suradnje i novih projekata u budućnosti.

Broj posjeta: 41

Raspored zvona