Učiteljice držale interaktivna izlaganja i radionice na CUC – u (Carnet Users Conference) od 6. – 8.11.2019. u Šibeniku

Učiteljica matematike i fizike, Ivana Gugić, održala je interaktivno izlaganje:

Primjena metode “šest šešira” u nastavi

Metoda “šest šešira” predstavlja kombinaciju analitičkog i kritičkog načina razmišljanja. Primjena ove metode u nastavi potiče suradnju, kreativnost i inovativnost kod učenika. Na početku sata učenicima se zadaje tema, postavlja pitanje ili daje problemska situacija. Učenici se dijele u grupe po 5 učenika. Unutar svake grupe mišljenje učenika dijeli se na pet različitih načina koji su metaforički prikazani šeširima: bijeli, crveni, zeleni, žuti i crni. Bijeli šešir predočava činjenice koje su poznate i s kojima učenici raspolažu.Prilikom nošenja crvenog šešira od učenika se očekuje da izraze svoje spontane reakcije,emocije. Zeleni šešir namijenjen je planiranju i kreiranju novih ideja. Razmišljanje pod žutim šeširom obuhvaća pozitivan spektar, koji polazi od logičkog i praktičnog rješenja. Crni šešir upozorava na rizik, na razmišljanje o mogućim negativnim posljedicama ideje. Šesti – plavi šešir je namijenjen razmatranju samog procesa mišljenja. Učitelj nosi plavi šešir. Boje šešira učenicima se mogu dodijeliti tako da svaki učenik skenira QR kod te tako otkriva koja boja šešira mu pripada. Koristeći se IKT alatima Padlet ili Bubble.us učenici unutar grupe zapisuju svoje ideje, razmišljanja, kreiraju mentalne mape o danoj temi, a koje zatim izmjenjuju te diskutiraju s učenicima iz ostalih grupa. Svaki učenik unutar grupe svojim znanjem, razmišljanjima i mišljenjem doprinosi uspjehu grupe. Na kraju nastavnog sata učenici s učiteljem, koji nosi plavi šešir, donose zaključak. Izbor tema za primjenu metode “šest šešira” je raznolik. Tema može biti dana iz bilo kojeg nastavnog predmeta. U prikazu interaktivnog izlaganja dan je primjer izvedbe teme sata razrednika: “Zamislite da nema Interneta”.

Učiteljice razredne nastave, Sanja Minarik i Jasna Levanić – Rogić, su održale interaktivno izlaganje:

Global Science Opera-znanost, umjetnost i digitalna interakcija u jednom

U ovom interaktivnom izlaganju sudionike ću upoznati s radom organizacije koja okuplja znanstvene i umjetničke institucije,škole,sveučilišta sa svih kontinenta,a naziva se Global Science Opera (GSO). Glavna joj je inicijativa povezivanje znanosti i umjetnosti,koja je počela je 2014. godine,radom na projektu ˝Skylight˝.Glavni su zadatci na projektu bili: napisati znanstvenu operu na način da se kreativno pristupi istraživanju znanosti i umjetnosti u školama,surađujući sa Sveučilištem Stord, (Norveška),stvoriti globalnu mrežu učitelja prirodoslovlja,osmisliti učenje na daljinu temeljem uporabe ICT-a.Učenici su mogli komunicirati s profesorima,skladatelji s fizičarima,učitelji prirodnih znanosti s učiteljima glazbe i opernim pedagozima, a svi sudionici mogli su međusobno učiti i istraživati prema demokratskim načelima jednakosti, poštovanja i prijateljstva.To je prvi projekt u svijetu koji je povezao ljudsku zajednicu u području znanosti i umjetnosti uporabom digitalne tehnologije i live-streaminga. 2018. godine pridružuje im se i Hrvatska.Na edukaciji u Grčkoj, upoznajemo voditeljicu GSO projekta i odazivamo se njezinu pozivu sudjelovanja u projektu ˝One ocean˝.Cilj projekta bio je povezati sudionike iz 35 zemalja svijeta u ekološkim temama zaštite oceana.Hrvatska je obradila tematiku globalnog zatopljenja i otapanja ledenjaka.Slijedi najljepši dio projekta: proces stvaranja umjetničko-znanstvenog djela koji je podrazumijevao suradnju učenika s profesorima biologije sa sveučilišta iz Norveške i Grčke,ekolozima iz cijeloga svijeta,putem Skype-a i video konferencije.Kada su učenici sakupili dovoljno informacija o globalnom zatopljenju,krenuli smo s kreativnim,stvaralačkim dijelom.Osmislili smo tekst pjesme, uglazbili ga i stvorili glazbeni spot. Spot je pridodan uratcima svih ostalih zemalja i tako je nastala ova jedinstvena ekološko-znanstveno-umjetnička opera,prikazana live-streamingom 12. prosinca 2018.Operu moguće je pogledati na Youtube kanalu na linku: https://www.youtube.com/watch?v=sJUwzstTmJ8

Učiteljice kemije i biologije, Daria Stejskal i Melita Povalec, održale su radionicu:

Digitalna Erasmus početnica

Radionica “Digitalna Erasmus početnica” uključuje upoznavanje rada na projektnom zadatku za Erasmus + projekte pomoću različitih digitalnih alata. U samom uvodu u trajanju od 20 minuta, voditeljice radionice će predstaviti Erasmus + projekt i etape rada prilikom pisanja i provedbe projektne ideje uz pomoć digitalnih alata. Kao primjer uspješne aplikacije, voditeljice će prezentirati vlastite Erasmus projekte, izbor i uporabu digitalnih alata koje su koristile te njihovu efikasnost u timskom radu. Nakon uvodnog dijela, slijedi radionički dio u trajanju od 50 minuta. Sudionici će biti podijeljeni u pet skupina koje predstavljaju pet različiti timova u kojima će na dinamičan i inovativan način raditi na dijelovima projektne ideje. Skupine će raditi na analizi potreba škole od strane svih dionika i izradi strategije, izradi problemskog stabla i stabla ciljeva, izboru edukacija i integriranju u nastavu i školski kurikulum te financijskom planiranju, diseminaciji i evaluaciji projekta. Unutar timova sudionici će raditi s predloženim digitalnim alatima kao što su: QR kodovi, Kahoot, Microsoft Office 365 (Forms, Word, PowerPoint), Linoit, Mindomo, Mentimeter, Kizoa, Kapwing, Canva, StoryJumper, SurveyLegend, TinyURL te će koristiti SEG, eTwinning i Edmodo platforme. Nakon završetka radioničkog dijela, sudionici će ukratko izložiti svoje radove i objediniti ih na platformi Edmodo koja će im koristiti za daljnje prijavljivanje na različite Erasmus projekte. Radionicom “Digitalna Erasmus početnica” sudionike uvodimo u svijet realizacije projektnih ideja na brz, zanimljiv i efikasan način upotrebom različitih digitalnih alata.

Broj posjeta: 69

Raspored zvona